Returbetingelser

Retur betingelser

Returer skal alltid meldes til Esse Skandinavia på mail til lars@rodvelt.no. Kjøper vil motta opplysninger om returfrakt fra selger på mail. Kjøper skal ikke under noen omstendighet sende varen i retur uten returavtale. Kjøper bærer fraktkostnadene ved retur. Selger plikter å bruke rimeligste tilgjengelige frakt.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir beskjed skriftlig (pr. epost eller brev).

Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. For varemottak se underliggende pkt.

Ved feil eller mangler kan du kreve retting av feil, prisavslag eller at kjøpet heves. Meldingen om feil kan sendes skriftlig eller formidles muntlig, men må skje innen rimelig tid etter varen er mottatt. Uansett gjelder her som ellers to års reklamasjon på varen etter forbrukerkjøpsloven eller fem år ved særlige tilfeller. Alle reklamasjoner må skje skriftlig. Selger kan kreve å få reparere varen hvis varen ikke produseres lenger eller liknende.

Skadet gods

Slik går du fram dersom det skulle være skader på varer du har mottatt. Om det er synlige skader ved mottak, spør sjåføren om skaden er registrert. Om ikke, sørg for at sjåføren registrer det som skade og skriv «skadet» + underskrift. Eventuelle skjulte skader eller skader som avdekkes etter at godset er mottatt skal meldes inn innen 7 dager etter at godset er mottatt. For begge tilfeller må du dokumentere skade(r) med bilder og merkes av pakkseddel for skadede varer. Bilder, sendingsnummer og pakkseddel sendes til lars@rodelt.no , merk eposten med «Skadet gods» og ditt kundenummer. Emballasje og skadet gods må oppbevares inntil ansvarsforhold er avklart/saken er avsluttet.

Meld meg på nyhetsbrev

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.